Håndball for de minste

Håndball for barn og unge er utbredt over hele landet, og klubbene har relativt strenge føringer som skal sikre de unge spillernes fysiske og psykiske helse. I konkurranser deles barna opp i tre aldersgrupper: 6-9 år, med fire spillere på hvert lag; 11-10 år, med seks spillere på hvert lag; og 12 år, med syv spillere på hvert lag. I motsetning til voksenhåndball, er det i barnehåndball lite fokus på å vinne. Målet er faktisk at kampene skal være så jevne som mulig, slik at det er morsomt å spille for alle som er på banen.

Prinsipper i barnehåndball

Et av de viktigste prinsippene i barnehåndball, er at alle som ønsker det skal få et godt tilbud tilpasset sitt ferdighetsnivå. Dette skal være inkluderende og fokusere på mestring, ikke på konkurranser og hvem som er best.

På denne måten bygger man ekte treningsglede, og fokuserer mer på bevegelse enn på teknikk. Det kan derfor lønne seg å dele barna inn i mindre grupper, slik at hvert barn får mest mulig kontakt med ballen.

Fremfor å ha et fokus på spill, så er det altså et poeng at det heller skal være lek og moro. Det vil si at det ikke vektlegges bestemte bevegelser, teknikker eller øvelser, men heller på å være i kontakt med ballen og å bli komfortabel med dette. Her kommer man mye lengre med ros enn med ris! Det har ingen hensikt å kritisere koordinasjonen til en syvåring, for dette er noe som kommer med tiden og med trening.

Gutter og håndball

Håndball har på mange måter vært en kvinneidrett, og rekruttering av gutter i håndball kan være utfordrende. Det er imidlertid ingen grunn til at gutter ikke skal spille håndball! Det kan være like morsomt for gutter som for jenter, siden hovedpoenget er å ha det morsomt i aktivitet med andre barn. Klubber som ønsker flere gutter, burde rette fokus mot nettopp dette, og oppdrette et eget guttelag. Det har faktisk blitt mer fokus på å få gutter inn i håndballen de siste årene, blant annet med kampanjen «De tøffe gutta spiller håndball» i 2016. Det gjenstår å se om kjønnsbalansen vil rette seg opp de neste ti årene.